Гаранционни условия и условия за връщане на стока закупена от нас!

Общи гаранционни условия

  • Срокът на гаранция започва да тече от датата на покупка, посочен в гаранционната карта.
  • Гаранцията покрива дефекти, възникнали единствено по време на гаранционния срок.
  • Гаранционно обслужване се осъществява при наличие на валидни гаранционни документи, пълна окомплектация на продукта (опаковка, аксесоари и др.) и описание на дефекта.
  • Дефектирането на компонент не е основание за гаранционна замяна. Замяна се извършва при невъзможност за отремонтиране на дефекта.
  • Максималният срок за отстраняване на дефект или гаранционна замяна е  30 дни.
  • В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта производителя на продукта, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.
  • Транспортните разходи до и от сервиза на фирмата са за сметка на клиента.
  • Гаранцията не покрива консумативните материали като: глави на принтери, тонери, мастила, ленти, касети, CD носители, батерии, акумулатори и др.

 

Условия за връщане на стока закупена от нас!